Σκοποί και στόχοι του Vox_Populi


Ο σκοπός του πρόκειται να είναι αυστηρά εκπαιδευτικός. Στόχος μας η συνεισφορά μας:

στην εξοικείωση των νέων πολιτών της Περιφέρειάς, καθώς και νέων ανά την επικράτεια, με τα όργανα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Αρχής και της εν γένει σύνθεσης και λειτουργίας των εκτελεστικών οργάνων της,

στην πολιτικοποίηση των νέων μακριά από τα σύνδρομα της κομματικοποίησης μεν, καθώς και της πλήρους αδιαφορίας δε για τα κοινά,

στην εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων υπό το πρίσμα της πολιτικής επιστήμης,

Image
Image

στην παραγωγή επιστημονικά και δημοκρατικά εξαγόμενων προτάσεων επί των εκάστοτε θεμάτων που θα πραγματευτούν οι delegates ανά συνέδριο,

στην παράδοσή των εξαγόμενων ανωτέρω προτάσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως πρότυπο κείμενο απόψεων των νέων της Περιφέρειας αναφορικά με φλέγοντα ζητήματα του τόπου,

στην πρόταξη της τοπικής αυτοδιοίκησης ως το πρώτο και ταυτόχρονα ύστατο εργαλείο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας στη λογική ότι το έλασσον οικοδομεί και θεμελιώνει το μείζον.

Νέα